В Стаекс Фарма знаем, че не всички билки са еднакви, затова подхождаме индивидуално към всяка една от тях. За разлика от повечето производители на хранителни добавки, ние не влагаме готови екстракти, а използваме билки, защото вярваме в силата на техните биологично активни вещества. Амбицията ни е да стандартизираме всяка билка и всеки наш продукт по съдържание на активни съставки, което е най-сигурната гаранция за тяхното действие. Производството ни се осъществява в Лабораторията по биологично активни вещества към Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия към БАН в Пловдив. Номерът и дата на удостоверение за регистрация на производството в Българската Агенция по Безопасност на Храните са 02195 от 31.03.2021г, а всички произвеждани от нас продукти са преминали по надлежния ред за регистрация и одобрение от БАБХ, и са включени в Регистъра на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване (https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/registers/Reg_HD_N%205.08.2022).

            За да произведем нашите продукти избираме лечебни растения, доказали своята ефективност през вековете. Разчитаме също така и на наличната научна литература, както и на информацията за всяко растение в монографиите на Европейската Агенция по Лекарствата за традиционни растителни лекарствени продукти. Всяка билка се екстрахира при условия, съобразени със съдържащите се в нея активни съставки. Следват пресоване, фино филтруване и концентриране, след което екстрактите се пълнят в затъмнени шишенца за фармацевтична употреба. Всяка бутилка е затворена с градуиран капкомер, който позволява лесно и прецизно дозиране, а прикрепеният към него пластмасов пръстен е гаранция, че продуктите не са отваряни преди да стигнат до вас.