„СТАЕКС ФАРМА“ ЕООД
гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов 67
тел +359888243239
ел. поща staexpharma@gmail.com